Prípadové štúdie

Minebea

Minebea

Po spustení výroby v novom závode spoločnosť zistila, že počas zimnej vykurovacej sezóny klesá vlhkosť vzduchu vo výrobnej hale niekedy aj pod 20%.

GPV Slovakia

GPV Slovakia

Pri výrobe potrebuje GPV Slovakia dodržiavať podmienky, ktoré garantujú vysokú kvalitu finálnych produktov. K tomu patrí aj stabilná relatívna vlhkosť vzduchu.

Chemosvit Folie

Chemosvit Folie

Technologické procesy polygrafickej divízie vyžadujú správnu vlhkosť vzduchu, ktorá znižuje chybovosť produktov a zmierňuje problémy spôsobené statickou elektrinou.