Riadenie teploty a vlhkosti

Prudké zmeny teploty a vlhkosti dokážu zapríčiniť veľké problémy a straty. V múzeách, archívoch a galériách je potrebné vlhkosť a teplotu stále monitorovať, aby sa nezničili cenné historické a umelecké pamiatky. V obchodoch a skladoch s potravinami sa pri zvýšení teploty začínajú kaziť potraviny. V skleníkoch pri nesprávnej teplote a vlhkosti neprosperuje úroda. V lekárňach a laboratóriách je nesmierne dôležité uchovávať lieky a prípravky pri správnej teplote a vlhkosti, aby nedošlo k ich znehodnoteniu. 

Naše riešenia ponúkajú systém pre monitorovanie alebo kontrolovanie vlhkosti v priestoroch.

Riadenie vlhkosti Smart DryFog Controller

Riadenie vlhkosti zabezpečujeme pomocou nami vyvinutej riadiacej jednotky Smart DryFog Controller, ktorá automaticky zabezpečuje správnu reguláciu podľa Vašich potrieb a požiadaviek. Na základe senzorov vyrobených na mieru, ktoré vedia efektívne pokryť malé priestory rovnako ako aj veľké haly,  systém vyhodnocuje potrebu zapnutia zvlhčovacieho systému. Výhodou je možnosť nastavenia hysterézie pre jednotlivé vetvy samostatne. 

Smart Dry Fog Controller

Variant bezdrôtových senzorov zabezpečuje pokrytie merania tam, kde nie je možné viesť dátové káble. Napájanie je zabezpečené pomocou malých zdrojov (USB adapter).

Káblový variant komunikuje  s riadiacou jednotkou pomocou LAN káblov, ktoré vďaka technológii PoE zabezpečujú aj napájanie. Vďaka využitiu internetovej infraštruktúry možno ľahko integrovať senzory v rôznych častiach priestorov budovy. Aktory spínajúce jednotlivé vetvy zvlhčovania rovnako využívajú LAN komunikáciu s PoE.

Toto riešenie nám umožňuje vystavať systém na samostatnej sieti, ale rovnako aj využiť existujúcu sieť a minimalizovať náklady na káblové vedenie.

Reporting teploty a vlhkosti

Systém zobrazuje záznam teploty a vlhkosti. Hodnoty sa automaticky ukladajú každých 5 minút. Na grafe nižšie vidíte možnosti zobrazenia za 7 dní alebo za mesiac. Klient dostane na mail vo formáte csv záznam všetkých senzorov s intervalom podľa svojho výberu (odporúčame hodinový interval).

Monitorovanie teploty a vlhkosti SensMax

Bezdrôtové senzory SensMax od firmy SensMax sa využívajú zákazníci vo viac ako 45 krajinách. V ponuke máme senzory a dátové LAN/ 3G brány. Senzory fungujú na batériu s výdržou až 5 rokov a posielajú údaje každých 5 minút. V ponuke sú viaceré typy senzorov:

 • senzory, ktoré monitorujú teplotu v rozsahoch -30℃ až +55℃, s presnosťou ± 0,5℃
 • senzory, ktoré monitorujú teplotu v rozsahoch -30℃ až +120℃, s presnosťou ± 0,5℃
 • senzory, ktoré monitorujú teplotu v rozsahoch -50℃ až +200℃, s presnosťou ± 0,2℃
 • senzory, ktoré monitorujú teplotu v rozsahoch -200℃ až +200℃, s presnosťou ± 0,1℃
 • vodotesné senzory, ktoré monitorujú teplotu a vlhkosť v rozsahoch -20℃ až +55℃, s presnosťou ± 0,5℃ a 0-100% relatívnej vlhkosti, s presnosťou 3,5% RH
 • senzory s externým čidlom, ktoré monitorujú teplotu v rozsahoch -30℃ až +120℃, s presnosťou ± 0,5℃
 • senzory s externým čidlom, ktoré monitorujú teplotu v rozsahoch -50℃ až +200℃, s presnosťou ± 0,2℃
 • senzory s externým čidlom, ktoré monitorujú teplotu v rozsahoch -200℃ až +200℃, s presnosťou ± 0,1℃

Dátová brána SensMax

Dátová brána zbiera štatistické informácie až z 200 bezdrôtových monitorovacích snímačov do vzdialenosti 150 m. Má krátkodobú záložnú pamäť, ktorá zabraňuje strate dát v prípade zlyhania internetového pripojenia. Údaje sa posielajú do online reportovacieho portálu SensWeb.

Okrem zberu dát si tiež môžete nastaviť povolené minimálne a maximálne  teplotné a vlhkostné rozsahy a získať individuálne upozornenia, ak bol niektorý z parametrov presiahnutý. E-mailové notifikácie vedia byť nastavené podľa požiadaviek jednotlivých užívateľov.  Viete si nahrať mapu priestoru a umiestniť do nej senzory. Vďaka tomu budete vedieť rýchlejšie identifikovať vzniknuté problémy. K dispozícií je tiež funkcia DigitalFilter, ktorá pomáha vypočítať skutočnú teplotu produktu v mrazničke. Takto sa vyhnete alarmom spôsobeným krátkodobým otvorením mrazničky alebo chladničky.

Kde všade viete monitoring teploty a vlhkosti využiť?

 • Sklady
 • Skleníky
 • Chladiace boxy
 • Serverovne
 • Laboratória
 • Kancelárske priestory
 • Nákupné centrá
 • Múzeá a galérie
 • Školy
 • Pivnice

Monitorovanie teploty a vlhkosti Vám umožní na diaľku kontrolovať aktuálny stav. Pravidelný reporting Vám pomôže lepšie porozumieť situácii vo Vašich priestoroch a optimalizovať náklady na kúrenie a klimatizáciu. Notifikácie o zmenách parametrov teploty alebo vlhkosti Vám pomôžu zabrániť havarijným stavom. Naše riešenie pomáha monitorovať aktuálny stav teploty a vlhkosti napríklad v pekárni Harmónia alebo čokoládovni DP Chocolate

Benefity

 • Veľký rozsah meranej teploty a vlhkosti s vysokou mierou presnosti.
 • Informácie o stave teploty a vlhkosti aktualizované každých 5 minút.
 • Údaje zo senzorov sa automaticky ukladajú a vy viete jednoducho vytvoriť report za akékoľvek obdobie.
 • Systém je automatizovaný a šetrí čas, ktorý by ste inak museli investovať do manuálnej kontroly parametrov.
 • Rýchla identifikácia problémových oblastí vďaka mape priestorov.
 • Zníženie nákladov na kúrenie a klimatizáciu.
 • Záložná pamäť dátovej brány zabraňuje strate dát.
 • Notifikácie podľa Vašich potrieb na e-mail alebo cez aplikáciu Telegram.
 • Senzory sa zmestia do ruky a viete ich tak ľahko umiestniť na akékoľvek miesto.
 • Jednoduchá inštalácia senzorov.
 • Rôzne typy reportov podľa Vašich potrieb.

Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás na 02/2120 1800 alebo info@realtimetec.sk.