ESD prevencia

Elektrostatický výboj spôsobuje v pracovnom prostredí chybovosť produktov, montážne chyby a zníženú kvalitu finálneho produktu. Tento problém je vo väčšine prípadov nemožné odstrániť pomocou vzduchotechniky, nakoľko jej vplyv častokrát prostredie ešte viac vysušuje, prípadne je jej efekt minimálny a nemá vplyv na riešenie problémov s ESD.

Riešenie: systém priemyselného zvlhčovania na odstránenie a prevenciu elektrostatického náboja (ESD)

Celoročné udržiavanie správnej úrovne vlhkosti pomáha znižovať nebezpečenstvo vzniku ESD, ktorého sila pri vyššej hladine vlhkosti klesá. Správna úroveň vlhkosti znižuje statický potenciál a znižuje elektrostatický výboj. Viac o ESD a jeho prevencii tu

Príklady produktov pre toto riešenie

AirAki®

– Priemyselné zvlhčovacie systémy. Rozprašujú suchú hmlu s priemernou veľkosťou kvapiek 10μm a menej. Suchá hmla nezmáča a nespôsobuje kondenzáciu na strojoch, stenách alebo podlahe. AirAKI®

zvlhčuje, ochladzuje a pomáha šetriť energiu znížením potreby klimatizácie. V továrni na polovodiče je množstvo zvlhčovačov a chladenia, ale konvenčné atomizačné systémy nedokážu udržať konštantnú vlhkosť. Náš priemyselný zvlhčovací systém je menej náročný na údržbu trysiek a má nižšie náklady na údržbu.

Benefity

  • Zvýšenie produktivity
  • Stabilná kvalita výrobkov
  • Prevencia ESD
  • Úspora energie
  • Nižšie náklady na údržbu

Kde všade viete využiť IKEUCHI zariadenie na kontrolu ESD?