--> Elektrotechnický priemysel : Zvlhčovanie.eu | suchá hmla pre priemyselné použitie

Elektrotechnický priemysel

Vďaka našim skúsenostiam v oblasti elektronických procesov Vám predstavujeme účinné riešenia pri mokrých procesoch aj montážnych procesoch. Naša špičková rozprašovacia technológia sa dá efektívne využiť pri ošetrení povrchov, čistení, ako aj pri montovaní, kde vie predchádzať ESD, znižovať prašnosť a náklady na klimatizáciu.

Mokré procesy

Mokré procesy

Priemyselné rozprašovače s rovnomernou distribúciou a vysokou čistiacou schopnosťou.

Montážne procesy

Montážne procesy

Prevencia ESD, znižovanie nákladov na klimatizáciu a eliminácia problémov s prachom.