Tabakový priemysel

Viete, kde sa vyrábajú najlepšie cigary na svete? Na Kube, kde je vysoká prirodzená vlhkosť a tabak sa pri spracovaní nevysúša. Na Slovensku je situácia iná, keďže k moru máme ďaleko a počas roku je v interiéru vzduch častejšie suchý ako optimálne zvlhčený.

Tabakové listy, sekaný tabak a papier sú extrémne hygroskopické, čo znamená, že veľmi rýchlo odovzdávajú svoju vlhkosť do okolitého ovzdušia, ak je príliš suchý. Niekoľko hodín v príliš suchom prostredí môže znamenať trvalú stratu kvality tabaku. Suchý vzduch vedie k zmršťovaniu tabaku, jeho lámavosti, trhaniu a strate hmotnosti. Takýto tabak nebude v cigaretách dobre držať a bude sa z nich droliť.

Aby sa dodržala rovnováha medzi vlhkosťou vzduchu a tabaku, odporúča sa pri jednotlivých fázach spracovania tabaku dodržiavať vysokú relatívnu vlhkosť vzduchu, ktorá v závislosti od konkrétnej fázy môže byť medzi 60 až 88% RH.

Po všetkých fázach spracovania tabaku do suroviny pripravenej na výrobu cigariet a cigár, sa zvlhčený tabak skladuje v zásobníkoch. V týchto priestoroch by mala byť relatívna vlhkosť vzduchu 60-70% a teplota 21-24°C. Ak vlhkosť klesne pod 50% RH, môže vznikať elektrostatický náboj a tabak sa začne vysúšať.

Rovnako dôležité je uchovať optimálnu vlhkosť cigaretového papiera. V príliš suchom vzduchu začínajú osychať jeho okraje a pri procese balenia sa začnú trhať. Takto vznikajú zbytočné prestoje, keď je potrebné roztrhaný papier opätovne vymieňať.

Optimálna relatívna vlhkosť vzduchu pri skladovaní tabakových výrobkov je v rozmedzí 60% až 75% a teplota okolo 24°C. Cigarety dokážu v suchom vzduchu už počas niekoľkých hodín prísť o svoju vlhkosť a znehodnotiť sa. V sklade, ktorý má zabezpečené zvlhčovanie priestoru, sa uchová aróma a kvalita skladovaných tabakových výrobkov.

Riešenie

Priemyselné zvlhčovanie suchou hmlou Vám pomôže nastaviť a udržiavať optimálnu úroveň relatívnej vlhkosti počas celého procesu spracovania tabaku a pri jeho skladovaní. Vďaka tomu si uchovajú svoju kvalitu a Vy budete mať istotu, že výroba bude efektívna. 

Priemyselný systém zvlhčovania suchou hmlou

Smart Dry Fog Controller využíva rozprašovanie suchou hmlou na adiabatické zvlhčovanie. Systém využíva senzory teploty a vlhkosti, vďaka ktorým vie automaticky upraviť zvlhčovanie tak, aby dosahovalo nastavené hodnoty.

  • Suchá hmla sa vyparí ešte vo vzduchu. Nevytvára tak kondenz na podlahe, stenách alebo výrobkoch, postará sa len o optimálne zvlhčený vzduch. Rozstrekovače na suchú hmlu patria v tabakovom priemysle vďaka tomu k najviac používaným.
  • Inštalácia na strope zaručí dokonalú distribúciu zvlhčeného vzduchu do celého priestoru.
  • Zvlhčovanie suchou hmlou ochladzuje priestor o 2 až 4°C a pomáha tak vytvoriť ideálne podmienky na spracovanie a skladovanie tabaku.
  • Senzory teploty a vlhkosti posielajú údaje každých 5 minút do reportovacieho systému a Vy si viete kedykoľvek pozrieť aktuálny stav a report za požadované obdobie.
  • Pri zmene teploty alebo vlhkosti mimo nastavených parametrov Vám okamžite príde notifikácia.
  • Systém sa jednoducho inštaluje a má minimálne požiadavky na údržbu.