Automobilový priemysel

Naše priemyselné rozprašovacie dýzy a systémy súvisiace s dýzami sa používajú vo viacerých výrobných procesoch v automobilovom priemysle. Či už sa jedná o montážne jednotky hnacích mechanizmov motora do automobilovej karosérie, lakovacie a poťahovacie linky, nárazníkové línie, konfekčné linky alebo automobilovú elektroniku, naše výrobky poskytujú potrebnú podporu. 

Vysokokvalitné  trysky pre linky na predbežnú úpravu

Vysokokvalitné trysky pre linky na predbežnú úpravu

Lacné výrobné trysky často prinášajú problémy počas procesu predbežnej úpravy v umývacích staniciach a ponorných kúpeľoch.

Zvlhčovanie vzduchu v lakovniach

Zvlhčovanie vzduchu v lakovniach

V priestoroch lakovne sú mimoriadne dôležité parametre teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu a obsah prachových častíc.