Pneumatické trysky

Trysky sa používajú v mnohých priemyselných odvetviach na striekanie vzduchu, vody alebo zmesi tekutín a vzduchu. Dajú sa využiť na chladenie, zníženie prašnosti, sušenie, fúkanie, atď. Každá tryska má presné charakteristiky, ako sú uhol, kapacita, vzor a rozloženie rozstreku.

Pneumatické dýzy sú trysky využívajúce dva typy tekutín. Používajú vysokorýchlostný prúd stlačeného vzduchu, vďaka čomu majú iné vlastnosti ako hydraulické dýzy. Vzduch sa väčšinou používa na rozbitie vody na veľmi malé častice, ešte menšie, ako vytvárajú hydraulické dýzy. Takto dokážu rozstrekovať veľmi malé kvapky vody s priemerom 7μm a predstavujú tak ideálne riešenie do situácií, keď je potrebná:

  • Veľmi jemná atomizácia
  • Rozstrekovanie viskóznej tekutiny
  • Veľký pomer tlmenia
  • Extrémne malá kapacita postreku

Naše pneumatické trysky sú rozdelené na tri kategórie, ktoré predstavujú rôzne spôsoby prívodu vzduchu do trysky pred zmiešaním s kvapalinou: dýzy poháňané stlačeným vzduchom, dýzy poháňané vzduchom a dýzy poháňané parou.

Pneumatické trysky na stlačený vzduch

Pneumatické trysky na stlačený vzduch

Pneumatické dúchadlá

Pneumatické dúchadlá

Špeciálne pneumatické trysky

Špeciálne pneumatické trysky