Referencie

Gercenova

Rada by som sa úprimne poďakovala  za Vašu pomoc  a ochotu pri dezinfekcii školy. Veľmi nám to pomohlo. S vašim prístrojom je to úplne iné, ako keď sme robili dezinfekciu ručne.

 

Helena Jánošíková, Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10
I 2907550

Dovoľte mi v mene všetkých zamestnancov a klientov Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov (ďalej „DSS a ZPS“), Hrnčiarska 37, Pezinok poďakovať za zapožičanie dezinfekčného zariadenia Akimist. Nakoľko uvedené dezinfekčné zariadenie je mobilné, manipulácia s ním bola pre nás jednoduchá  a dezinfekčným zariadením sme dezinfikovali všetky priestory v DSS a ZPS. Výhodou dezinfekčného zariadenie je aj výškovo nastaviteľná tyč s tryskami. Trysky sa tiež dajú podľa potreby otáčať a nastavovať.

Jana Matulová, Domov sociálnych služieb Pezinok
DSS Plavecke Podhradie

V mene prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov domova sociálnych služieb v Plaveckom Podhradí Vám veľmi pekne ďakujem za ochotu a rýchlosť, s akou ste nám vyšli v ústrety pri zapožičaní mobilnej dezinfekčnej jednotky. Vašu pomoc si ceníme o to viac, že moje oslovenie o zapožičanie prístroja bolo v deň pracovného voľna – 1. mája.

Vďaka Vášmu prístroju zamestnanci získali väčší pocit istoty pri starostlivosti o prijímateľov sociálnej služby, ktorí boli 1. mája 2020 prepustení z nemocničného prostredia. Dezinfekciu sme počas 3 dní použili na vydezinfikovanie priestorov pre prijímateľov ako aj zamestnancov. Vzhľadom na to, že sme pobytové zariadenie sociálnych služieb, ktorých cieľová skupina sú dospelí ľudia s mentálnym postihnutím a psychickými poruchami, medzi ktorými sú aj tí najrizikovejší – Vaša pomoc je pre našu prácu a psychiku veľkým prínosom.

Je veľmi príjemné spoznávať takých pracovných partnerov ako je firma Realtime Technologies SK, sro.

Ing. Edita Kruzslíková, Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie
Detectair

Výhody aerosólnej suchej hmly, ako efektívneho prostriedku pre priestorovú dezinfekciu v dnešnom svete predstavovať už nemusíme. No pravé kvalita suchej hmly, ktorá v súčasnosti, kde stroje vo svojej dokonalosti nahrádzajú nedokonale ľudské čistenie - dezinfekciu, na úrovni nie ochrany zdravia či pocitu bezpečia, ale na úrovni ochrany ľudského života, musia garantovať 100% kvalitu. Práve preto garantujeme nie pocit bezpečia, či ochranu zdravia, ale vydezinfikovaný priestor pre ochranu samotného ľudského života, sme si vybrali prostriedok, ktorý tuto požiadavku v podobe japonského patentu mobilnej dezinfekčnej jednotky Ikeuchi Akimist jednoznačne spĺňa! Či už je to operačná sála alebo Vaša kancelária, vyprodukovaná sucha hmla nastavená pre certifikované dezinfekčne  prostriedky preniká bezpečne a všade tak, že ochráni Váš život, elektroniku či dokumenty, je to oslava mobilnej jednotky Ikeuchi Akimistu zároveň a spoločnosti Realtime, s.r.o., a celého teamu spoločnosti na čele s výkonným riaditeľom Michalom Porubcom a výnimočným obchodným manažérom Karolom Džupom.

Pavol Pavlovič, Detectair, s.r.o.
Priluka Znak

"8.4. 2020 jsme získali od firmy Realtime TECHNOLOGIES s.r.o. pro naši obec zařízení, které dokáže vydezinfikovat jakýkoliv prostor proti COVID-19 s využitím „suché mlhy“. Využívá se vysokoúčinná prostorová dezinfekce na bázi peroxidu vodíku s koloidním stříbrem, která je patentovaná EPA certifikátem (Sanosil). Po aplikaci můžete místnost po 30 minutách plně využívat. Výhodou suché mlhy je, že nesmáčí prostředí, což se osvědčuje například v interiérech s historickým dřevěným vybavením, jako jsou například muzea. Na této metodě oceňuji také její rychlost aplikace, větší místnost zabere cca 5 minut." 

Viac o tom, ako starosta obce Přiluka používa AKIMist mobilnú dezinfekčnú jednotku - DryFog v zázname Českého rozhlasu.

David Šimek, obec Příluka
Screenhunter 101 Apr. 15 13.07

"Týmto sa chcem poďakovať za ochotu, ústretovosť a rýchle vybavenie Mgr. Karolovi Džupovi pri obstarávaní mobilného dezinfekčného a zvlhčovacieho systému pre Polikliniku Novamed v Banskej Bystrici. Ďakujeme, že aj týmto spôsobom môžeme predchádzať šíreniu epidémie u ľahko zraniteľných pacientov na dialýzach, ale aj na ostatných pracoviskách nášho zdravotníckeho zariadenia." 

Mgr. Lenka Sládečková, NovaMed
DM

Už aj najsilnejšia slovenská sieť drogérií, dm drogerie, využíva unikátnu japonskú, ázijskými vírusmi otestovanú technológiu IKEUCHI - priemyselný rozprašovač AKIMist® na dezinfekciu svojich najexponovanejších predajní v Bratislave. Pridajte sa aj vy k zabijakom nového koronavírusu a použite na likvidáciu vírusov a baktérii priemyselný rozprašovač AKIMist®!

 

 

Predajne drogerie markt - DM
Enics

Systém Ikeuchi má pre nás v porovnaní s inými systémami, ktoré sme predtým používali (vysokotlak, parné zvlhčovanie) množstvo výhod. Predovšetkým chcem oceniť jeho bezporuchovosť, takmer žiadne náklady súvisiace s jeho servisovaním a prevádzkou, rovnako ako aj spôsob distribúcie suchej hmly (rozprašovanie vody pomocou stlačeného vzduchu) – rovnomerné rozprašovanie bez kvápania, striekania vody a pod.

Tomáš Kulich, ENICS Slovakia, s.r.o.
Chemosvit

"V rámci zabezpečenia požadovanej vlhkosti prostredia sme mali v minulosti veľké problémy. Vysoký obsah minerálov v pitnej vode nám spôsoboval usádzanie vodného kameňa a následné vysoké náklady na údržbu. V roku 2016 sme inštalovali ofsetový potlačový stroj, kde dodávateľ od nás požadoval vzhľadom na zložitosť technológie zabezpečiť vlhkosť vzduchu vo výrobnej hale v rozsahu 46-54%. Na základe skúseností jednej z výrobných prevádzok, kde bol skúšobne inštalovaný zvlhčovací systém IKEUCHI, sme sa rozhodli do novej prevádzky inštalovať tento systém. Po uvedení systému do prevádzky môžem konštatovať, že systém IKEUCHI nám zabezpečil požadované parametre vlhkosti určené výrobcom technológie. Musím tiež konštatovať jeho spoľahlivosť a minimálne náklady na prevádzku a údržbu. Na základe týchto skúseností boli našou firmou objednané ešte dva takéto systémy v rámci investičných akcií inštalácie flexotlačového potlačového stroja a novej výrobnej haly rezania."

Ing. Jozef Bendík, Chemosvit
Drescher Logo

Jsme tiskárna a požadavek byl zajistit vlhkost prostředí podle materiálů, které se momentálně používají. IKEUCHI to bez problémů zvládá, navíc umí rozdělený prostor do různých zón a to plně automaticky prakticky bez údržby – výhodou je, že to je nízkotlaký systém! Další požadavek od vedení bylo omezení prašnosti, při manipulaci a tisku, vzniká velmi jemný prach od papíru, který se dostane prakticky všude, trpí tím elektronika a stroje a asi nejvíce obsluha která to navíc dýchá…Suchá mlha, kterou  vyrábí systém Ikeuchi rozhodně snížila prašnost na minimum – odhaduji tak o 80% - lépe se dýchá a vzduch je viditelně čistší, je to v důsledku toho, že prach se přestal vířit. Dokonce si i v některých částech závodu snížila teplota v horkých měsících cca o 2C. Získali jsme kvalitnější prostředí pro lidi i stroje a samozřejmě i úspora materiálu a energií.

J. Andrž, Integraf, s.r.o.
Case Study Minebea

Po spustení výroby v našom novom závode sme zistili, že počas zimnej vykurovacej sezóny klesá vlhkosť vzduchu vo výrobnej hale niekedy aj pod 20%. Jedna z výrob umiestnená v strede haly vyžaduje pre niektoré technologické procesy vlhkosť vzduchu na vyššej úrovni. Keďže sa jedná o plochu len cca 20% z celkovej rozlohy haly, inštalácia klasického vlhčenia (parný generátor do vzduchotechniky) by bola investične aj prevádzkovo veľmi náročná. Na základe predloženého návrhu systému pre našu prevádzku sme objednali inštaláciu vo februári 2019. Naše obavy, či bude lokálne vlhčenie v takej veľkej hale dostatočné, sa rozplynuli po niekoľkých hodinách od spustenia systému. Požadovaná hodnota bola dosiahnutá za menej ako jednu hodinu a následná stabilita udržiavania vlhkosti je v rozmedzí +- 5%. Tieto parametre sa potvrdili aj v ďalších mesiacoch. Systém pracuje spoľahlivo v automatickom režime (u nás je nastavená len spodná hranica), takže v letných mesiacoch, kedy je dostatočne vysoká prirodzená vlhkosť vzduchu, nie je prevádzkovanie potrebné. Bonusom je, že vlhkosť sa čiastočne zvýši aj v okolitých prevádzkach, čo si pochvaľujú aj zamestnanci kvôli príjemnejšiemu dýchaniu počas zimných mesiacov a zníženej prašnosti.

Miloš Lang, Maintenance & Facility Manager, Minebea