Referencie

GPV Logo Bez Popisu

Pre zvlhčovací systém Ikeuchi sme sa ako firma GPV Slovakia rozhodli z dôvodu dosiahnutia konštantnej vlhkosti vo výrobných priestoroch, kde vyrábame elektronické zostavy. Potrebovali sme zastabilizovať požadovanú vlhkosť vzduchu, znížiť teplotu okolia, eliminovať elektrostatický výboj, a to nám všetko zabezpečila technológia zvlhčovania od firmy Ikeuchi spolu s riadiacou smart jednotkou.

Technológiou suchej hmly sa nám taktiež viditeľne znížila prašnosť a citeľne sa zlepšilo ovzdušie, čo si pochvaľujú aj samotní zamestnanci. Celý systém je plne automatizovaný a hlavne bezporuchový. Nie je potrebné mu venovať žiadnu pozornosť čo sa týka obsluhy, alebo servisu.

Daniel Polešovský, GPV Slovakia, s.r.o.
Enics

Systém Ikeuchi má pre nás v porovnaní s inými systémami, ktoré sme predtým používali (vysokotlak, parné zvlhčovanie) množstvo výhod. Predovšetkým chcem oceniť jeho bezporuchovosť, takmer žiadne náklady súvisiace s jeho servisovaním a prevádzkou, rovnako ako aj spôsob distribúcie suchej hmly (rozprašovanie vody pomocou stlačeného vzduchu) – rovnomerné rozprašovanie bez kvapkania, striekania vody a pod.

Tomáš Kulich, ENICS Slovakia, s.r.o.
Drescher Logo

Jsme tiskárna a požadavek byl zajistit vlhkost prostředí podle materiálů, které se momentálně používají. IKEUCHI to bez problémů zvládá, navíc umí rozdělený prostor do různých zón a to plně automaticky prakticky bez údržby – výhodou je, že to je nízkotlaký systém! Další požadavek od vedení bylo omezení prašnosti, při manipulaci a tisku, vzniká velmi jemný prach od papíru, který se dostane prakticky všude, trpí tím elektronika a stroje a asi nejvíce obsluha, která to navíc dýchá…Suchá mlha, kterou  vyrábí systém Ikeuchi rozhodně snížila prašnost na minimum – odhaduji tak o 80% - lépe se dýchá a vzduch je viditelně čistší, je to v důsledku toho, že prach se přestal vířit. Dokonce se i v některých částech závodu snížila teplota v horkých měsících cca o 2C. Získali jsme kvalitnější prostředí pro lidi i stroje a samozřejmě i úspora materiálu a energií.

J. Andrž, Integraf, s.r.o.
Chemosvit

V rámci zabezpečenia požadovanej vlhkosti prostredia sme mali v minulosti veľké problémy. Vysoký obsah minerálov v pitnej vode nám spôsoboval usádzanie vodného kameňa a následné vysoké náklady na údržbu. V roku 2016 sme inštalovali ofsetový potlačový stroj, kde dodávateľ od nás požadoval vzhľadom na zložitosť technológie zabezpečiť vlhkosť vzduchu vo výrobnej hale v rozsahu 46-54%. Na základe skúseností jednej z výrobných prevádzok, kde bol skúšobne inštalovaný zvlhčovací systém IKEUCHI, sme sa rozhodli do novej prevádzky inštalovať tento systém. Po uvedení systému do prevádzky môžem konštatovať, že systém IKEUCHI nám zabezpečil požadované parametre vlhkosti určené výrobcom technológie. Musím tiež konštatovať jeho spoľahlivosť a minimálne náklady na prevádzku a údržbu. Na základe týchto skúseností boli našou firmou objednané ešte dva takéto systémy v rámci investičných akcií inštalácie flexotlačového potlačového stroja a novej výrobnej haly rezania.

Ing. Jozef Bendík, Chemosvit
Case Study Minebea

Po spustení výroby v našom novom závode sme zistili, že počas zimnej vykurovacej sezóny klesá vlhkosť vzduchu vo výrobnej hale niekedy aj pod 20%. Jedna z výrob umiestnená v strede haly vyžaduje pre niektoré technologické procesy vlhkosť vzduchu na vyššej úrovni. Keďže sa jedná o plochu len cca 20% z celkovej rozlohy haly, inštalácia klasického vlhčenia (parný generátor do vzduchotechniky) by bola investične aj prevádzkovo veľmi náročná. Na základe predloženého návrhu systému pre našu prevádzku sme objednali inštaláciu vo februári 2019. Naše obavy, či bude lokálne vlhčenie v takej veľkej hale dostatočné, sa rozplynuli po niekoľkých hodinách od spustenia systému. Požadovaná hodnota bola dosiahnutá za menej ako jednu hodinu a následná stabilita udržiavania vlhkosti je v rozmedzí +- 5%. Tieto parametre sa potvrdili aj v ďalších mesiacoch. Systém pracuje spoľahlivo v automatickom režime (u nás je nastavená len spodná hranica), takže v letných mesiacoch, kedy je dostatočne vysoká prirodzená vlhkosť vzduchu, nie je prevádzkovanie potrebné. Bonusom je, že vlhkosť sa čiastočne zvýši aj v okolitých prevádzkach, čo si pochvaľujú aj zamestnanci kvôli príjemnejšiemu dýchaniu počas zimných mesiacov a zníženej prašnosti.

Miloš Lang, Maintenance & Facility Manager, Minebea
DSS Plavecke Podhradie

V mene prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov domova sociálnych služieb v Plaveckom Podhradí Vám veľmi pekne ďakujem za ochotu a rýchlosť, s akou ste nám vyšli v ústrety pri zapožičaní mobilnej dezinfekčnej jednotky. Vašu pomoc si ceníme o to viac, že moje oslovenie o zapožičanie prístroja bolo v deň pracovného voľna – 1. mája.

Vďaka Vášmu prístroju zamestnanci získali väčší pocit istoty pri starostlivosti o prijímateľov sociálnej služby, ktorí boli 1. mája 2020 prepustení z nemocničného prostredia. Dezinfekciu sme počas 3 dní použili na vydezinfikovanie priestorov pre prijímateľov ako aj zamestnancov. Vzhľadom na to, že sme pobytové zariadenie sociálnych služieb, ktorých cieľová skupina sú dospelí ľudia s mentálnym postihnutím a psychickými poruchami, medzi ktorými sú aj tí najrizikovejší – Vaša pomoc je pre našu prácu a psychiku veľkým prínosom.

Je veľmi príjemné spoznávať takých pracovných partnerov ako je firma Realtime Technologies SK, sro.

Ing. Edita Kruzslíková, Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie
Gercenova

Rada by som sa úprimne poďakovala  za Vašu pomoc  a ochotu pri dezinfekcii školy. Veľmi nám to pomohlo. S vašim prístrojom je to úplne iné, ako keď sme robili dezinfekciu ručne.

Helena Jánošíková, Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10
Priluka Znak

8.4. 2020 jsme získali od firmy Realtime TECHNOLOGIES s.r.o. pro naši obec zařízení, které dokáže vydezinfikovat jakýkoliv prostor proti COVID-19 s využitím „suché mlhy“. Výhodou suché mlhy je, že nesmáčí prostředí, což se osvědčuje například v interiérech s historickým dřevěným vybavením, jako jsou například muzea. Na této metodě oceňuji také její rychlost aplikace, větší místnost zabere cca 5 minut.

Viac o tom, ako starosta obce Přiluka používa AKIMist mobilnú dezinfekčnú jednotku - DryFog v zázname Českého rozhlasu.

David Šimek, obec Příluka
I 2907550

Dovoľte mi v mene všetkých zamestnancov a klientov Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov (ďalej „DSS a ZPS“), Hrnčiarska 37, Pezinok poďakovať za zapožičanie dezinfekčného zariadenia AKIMist. Nakoľko uvedené dezinfekčné zariadenie je mobilné, manipulácia s ním bola pre nás jednoduchá  a dezinfekčným zariadením sme dezinfikovali všetky priestory v DSS a ZPS. Výhodou dezinfekčného zariadenie je aj výškovo nastaviteľná tyč s tryskami. Trysky sa tiež dajú podľa potreby otáčať a nastavovať.

Jana Matulová, Domov sociálnych služieb Pezinok
Screenhunter 101 Apr. 15 13.07

Týmto sa chcem poďakovať za ochotu, ústretovosť a rýchle vybavenie pri obstarávaní mobilného dezinfekčného a zvlhčovacieho systému pre Polikliniku Novamed v Banskej Bystrici. Ďakujeme, že aj týmto spôsobom môžeme predchádzať šíreniu epidémie u ľahko zraniteľných pacientov na dialýzach, ale aj na ostatných pracoviskách nášho zdravotníckeho zariadenia.

Mgr. Lenka Sládečková, NovaMed
Teplice Nad Becvou

Přístroj Akimist DryFog medium na prostorovou dezinfekci jsem do Lázní Teplice nad Bečvou zakoupili již v jarních měsících, kdy začala pandemie koronavirusu SARS-CoV-2 teprve ohrožovat Českou republiku. Dnes jsem za něj nesmírně vděčni, jelikož se stal našim každodenním společníkem. O jeho oblíbenosti svědčí i to, že dostal své jméno Jáchym.

Na Jáchymovi nejvíce oceňuji jednoduchost obsluhy, rychlou, detailní dezinfekci celého prostoru bez zanechání zápachu. I když prostory v našich lázních jsou větší, naprosto nám vyhovuje dvou trysková varianta mobilní dezinfekční jednotky. Největší výhodu spatřuji v tom, že za krátkou dobu malým množství dezinfekčního prostředku vydesinfikujete i v místech, kam by se lidská ruka nedostala. Vlastní příprava místnosti na dezinfekci je taktéž snadná, nemusíte složitě přemísťovat ordinaci či tělocvičnu nebo stěhovat elektroniku či jiné přístroje, které u nás v lázních hojně využíváme. Jelikož přístroj přesouváme mezi budovami, jako nevýhodu tudíž spatřuji jeho hmotnost a robustnost, na druhé straně obsluha mobilní dezinfekční jednotky již na místě je opravdu velmi jednoduchá a spočívá ve stisknutí jednoho tlačítka.

MUDr. Gabriela Hanslianová, Lázně Teplice nad Bečvou