BIMV: tryska s nízkym prietokom a jemným rozprašovaním

Tryska BIMV patrí do rady pneumatických trysiek IKEUCHI. Rozprašuje jemnú hmlu so stredným priemerom kvapiek (≤ 100 µm). Viete ju využiť na rovnomerný postrek po celej ploche alebo zacielenie v jednom smere. Nastaviteľné uhly postreku sú 110゚, 80゚a 45゚. Špecifikom tejto trysky je veľký pomer pri tlaku kvapaliny 0,1 – 0,3 MPa.

Tryska BIMV sa používa na odstraňovanie plesní, mazív, neutralizáciu zápachu z odpadových jám, smetí a prívodných potrubí. Viete ju využiť tiež na rozprašovanie oleja, insekticídov alebo iných chemikálií.  Vo veľkom je využívaná v oceliarskom a hutníckom priemysle na chladenie a zníženie prašnosti počas výrobných procesov.

Medzi ďalšie možné využitia patrí čistenie (napríklad čistenie dosiek plošných spojov, sklenených trubíc), znižovanie prašnosti napríklad v tlačiarni alebo udržiavanie optimálnej úrovne vlhkosti napríklad pri výrobe betónu.

Pozrite si trysku v akcii

 

Kde všade viete trysku BIMV využiť?