Zdravotníctvo

Množstvo pacientov je počas hospitalizácie infikovaných baktériami, plesňami alebo vírusmi. Narastá počet mikroorganizmov rezistentných na antibiotiká a zvyšuje sa priemerný vek pacientov. Globálna migrácia ako aj otepľovanie podnebia tiež do našich končín prinášajú infekcie a ochorenia, ktoré sa kedysi vyskytovali výhradne v iných pásmach. Tieto predstavujú ohrozenie predovšetkým pre jednotky prvého kontaktu.

Dezinfekcia nemocničných priestorov suchou hmlou

Dezinfekcia nemocničných priestorov suchou hmlou

Priemyselný rozprašovač suchej hmly distribuuje dezinfekciu do každého rohu miestnosti a spoľahlivo zlikviduje baktérie, vírusy a plesne.