Hydraulické trysky

Rozprašovacie trysky sa používajú v mnohých odvetviach priemyslu na rozstrekovanie vzduchu, vody alebo zmesi tekutiny a vzduchu. Dajú sa všemožne využiť napr. na rozprašovanie vodnej hmly, čistenie, chladenie, chemické postreky, zvlhčovanie alebo zníženie prašnosti. Každá tryska má svoj jasne definovaný uhol postreku, kapacitu, tvar a distribúciu postreku.

Hydraulické trysky sú trysky využívajúce jeden typ tekutiny, či už ide o vodu alebo chemikálie. Naše rozprašovacie trysky sme vyvinuli podľa potrieb našich klientov. Vďaka širokým možnostiam našich trysiek ich viete s úspechom použiť pri:

  • Čistení
  • Rozprašovaní
  • Chladení
  • Brúsení

Hydraulické trysky delíme na štyri kategórie: ploché rozprašovanie, rozprašovanie v tvare dutého kužeľa, rozprašovanie v tvare plného kužeľa a pevný prúd. Tieto kategórie reprezentujú rôzne typy trysiek a používajú sa v závislosti od potrieb priemyslu a konkrétneho riešenia.

Trysky na ploché rozprašovanie

Trysky na ploché rozprašovanie

Trysky na rozprašovanie v tvare dutého kužeľa

Trysky na rozprašovanie v tvare dutého kužeľa

Trysky na rozprašovanie v tvare plného kužeľa

Trysky na rozprašovanie v tvare plného kužeľa

Trysky na pevný prúd

Trysky na pevný prúd