Kontrola prašnosti vo výrobe

Čo všetko spôsobuje vysoká prašnosť vo výrobe?

 • Máte vyšší počet defektov, ktoré spôsobuje prach.  
 • Kvôli prachovým časticiam sa znižuje produktivita a zvyšujú sa náklady na údržbu.
 • Hrozí kontaminácia výrobkov časticami prachu a nečistôt, ktoré sa v suchom vzduchu ľahšie prenášajú.
 • Prichádzate o  nespracované materiály v prachovej forme.
 • Vyššia prašnosť znamená vyššie bezpečnostné riziká.

 

Riešenie: Kontrola prašnosti rozprašovaním polosuchej hmly a suchej hmly

Čiastočky prenášané vzduchom môžu spôsobiť viacero problémov. Je ťažké ich zadržať, obzvlášť mimo budov. Je však možné obmedziť ich pohyb alebo úplne eliminovať jemným navlhčením. Naše priemyselné zvlhčovacie systémy rozprašujú malé kvapky vody, ktoré majú rovnakú veľkosť ako čiastočky prachu. Kvapky vody sa zrazia s čiastočkami prachu vo vzduchu a svojou váhou ich stiahnu na zem. IKEUCHI priemyselné rozprašovacie a zvlhčovacie systémy dokážu tiež predísť priľnavosti prachu. Prach sa drží na objekte kvôli jeho mikroštruktúre, viskozite alebo vďaka elektrostatickému náboju. Reguláciou relatívnej vlhkosti sa zvyšuje vodivosť vzduchu a bráni tak prachu prilepiť sa elektrostatickým nábojom k objektu.

Príklady produktov pre toto riešenie

GSIM séria  - Pneumatické trysky sú schopné potlačiť prašnosť bez zmáčania prostredia. Vo veľkom objeme rýchlo rozstrekujú kvapky veľkosti  40 – 80 um.

AKIMist – Priemyselné zvlhčovacie systémy rozprašujú suchú hmlu s priemernou veľkosťou kvapiek 10μm a menej.

BIM séria – Pneumatické trysky tvoria extrémne jemné kvapky s rozmermi od 10 do 100 μm. BIM trysky vieme upraviť podľa prevádzkových podmienok.

Hydraulické systémy s rozprašovaním v tvare dutého kužeľa – pre prevenciu priľnavosti prachu. Série KB, KBN, LYOHM rozprašujú extrémne jemnú hmlu.

Benefity

   • Nízke náklady na potlačenie prašnosti
   • Eliminácia straty surového materiálu v prachovej forme
   • Eliminácia defektov spôsobených prašnosťou
   • Prevencia nebezpečnej kontaminácie vzduchom
   • Jednoduchá údržba
   • Zlepšenie pracovného prostredia
   • Prevencia priľnavosti prachu
   • Zníženie prenosu prachových častíc vzduchom
   • Prevencia statickej elektriny
   • Regulácia vlhkosti v uzavretých priestoroch
   • Chladenie prostredia

IKEUCHI riešenie je s úspechom už nasadené napr. v tlačiarni Integraf, Remprint alebo DIW print

Kde všade viete využiť IKEUCHI produkty na kontrolu prašnosti?