Séria JOKIJet – pneumatické trysky

Séria JOKIJet sú špeciálne inovatívne pneumatické dýzy, ktoré miesto stlačeného vzduchu využívajú paru na výrobu polojemného rozprašovania. Aká je najväčšia výhoda týchto trysiek? Keďže dokážu využiť zvyškovú paru z prevádzky kotolní, významne prispejú k šetreniu prevádzkových nákladov.

Dýzy JOKIJet majú rozstrek v tvare plného kužeľu a sú využiteľné napríklad pre:

  • Chladenie plynov a spalín
  • Udržiavanie optimálnej vlhkosti (papier a kartón)
  • Chemické reakcie (denitrácia)