Letecký priemysel

Naše priemyselné zvlhčovacie riešenia sa s úspechom používajú v leteckom priemysle predovšetkým pri lakovacích a poťahovacích prácach, brúsenía opravách. Aké problémy spôsobuje suchý vzduch pri týchto procesoch?

Brúsenie

 • Spôsobuje priľnavosť prachu
 • Zapríčiňuje kontamináciu vzduchom (poletujúce brúsne prachové častice)
 • Zvyšuje náklady na údržbu

Náter

 • Vedie k popraskaniu náteru a laku 
 • Má za následok defekty spôsobené prachom
 • Rozpúšťadlá a farby na báze vody rýchlejšie vyschnú 
 • V suchom vzduchu sa oveľa viac šíria výpary z náterov 

Riešenie: Potlačenie prašnosti zvýši kvalitu produktov 

Pokiaľ brúsite a natierate v tom istom hangáre, prináša to problémy. Náš systém ich dokáže eliminovať tým, že rozprašuje do vzduchu malé kvapky vody pred brúsením a počas neho. Tým potláča prašnosť v priestore a zároveň tak zvyšuje vlhkosť, vďaka ktorej sú častice prachu menej priľnavé. Naše osvedčené riešenia sa dajú upraviť podľa špecifík každého hangára, či už ide o veľkosť, prúdenie vzduchu, existujúcu vzduchotechniku alebo miestnu klímu.

Produkty

1. Pneumatické systémy

AKIMist®E

AKIMist® E znižuje nebezpečenstvo vzniku defektov spôsobených prachom a predchádza ESD problémom. Poskytuje bodové nezmáčavé zvlhčovanie. Priemyselný zvlhčovač AKIMist® E prečisťuje vzduch, zlepšuje stálosť teploty a prispieva tak k lepšiemu pracovnému prostrediu.

BIM séria

Pneumatická tryska s tromi typmi postreku. Unikátny dizajn minimalizuje upchávanie a poskytuje dlhšiu životnosť. Vytvára jemnú rozprašovaciu hmlu s kvapkami s priemerom 100 μm alebo menej.

2. Hydraulické systémy

KB séria – rozprašovač v tvare dutého kužeľa na extrémne jemnú hmlu s veľmi malou kapacitou

KBN séria - rozprašovač v tvare dutého kužeľa na extrémne jemnú hmlu s veľmi malou kapacitou

3. Ventilátorové systémy

COOLJetter®

Priemyselný chladiaci a zvlhčovací systém pre veľké priestory rozptyľuje jemnú hmlu pomocou ventilátora. Znižuje teplotu prostredia o 2–4°C. Vhodný do veľkých budov s nepretržite otvorenými vchodmi a do priestorov, kde sú štandardné priemyselné chladiace a zvlhčovacie systémy neúčinné.

4. Vzduchové systémy

TAIFUJet

Zosilnené vzduchové trysky na chladenie vzduchu, fúkanie a čistenie. K dispozícii sú tri typy trysiek: ploché, dlhé ploché a okrúhle. Oproti konvenčným vzduchovým dýzam  s rovnakým objemom vzduchu sú TAIFUJet tichšie o 10 dB. Vďaka unikátnemu dizajnu poskytuje jednotný prietok vzduchu.

Benefity

 • Počas brúsenia bude vo vzduchu menej prachu
 • Farby sa budú menej vyparovať
 • Lepšie pracovné prostredie vďaka zvýšenej vlhkosti
 • Vyššia produktivita vďaka menšiemu počtu prestojov
 • Menej opráv
 • Prevencia priľnavosti prachu bez zmáčania prostredia
 • Vychladenie hangáru akejkoľvek veľkosti