Vysokokvalitné trysky pre linky na predbežnú úpravu

Problémy, ktoré vznikajú s lacnými výrobnými tryskami počas procesu predbežnej úpravy: umývacie stanice a dýzy ponorných kúpeľov.

Upchaté dýzy

  • Údržba = prestoje
  • Plytvanie vodou
  • Vysoké náklady na DI vodu
  • Vady karosérie

Riešenie: Kvalitné trysky s garanciou výkonu

Postrekovacie systémy, ktoré poskytujeme riešia mnohé  opakujúce sa problémy, ako sú napríklad upchaté dýzy. Údržba a výmena takýchto upchatých dýz je investícia, ktorá často súvisí s prestojmi. Naše trysky majú patentovaný dizajn, ktorý zabraňuje ich upchatiu. Navyše môžete výrazne znížiť spotrebu demineralizovanej vody. Špecifické vlastnosti našich rozprašovacích trysiek, ako sú napr. vylepšený dopad postreku, uhly a veľkosť kvapiek, zlepšenie výkonu a zníženie miery defektov.

Príklady produktov

INVV séria a QB séria

Vodné / čistiace ploché rozprašovacie trysky na odmasťovanie a umývanie. Jednoduchá inštalácia, nastavenie a odmontovanie. „Jeden dotyk“.

Odporúčané použitie: pred-úprava farieb, proces oplachovania vodou, čistenie, leptanie, odstraňovanie náterov, chemické čistenie, pravidelná údržba.

MOMOJet séria

Samočistiaca plochá rozprašovacia tryska. Vďaka samočistiacemu systému majú mimoriadne jednoduchú údržbu.

Odporúčané použitie: čistenie, chladenie, lámanie vody na čistenie odpadovej vody

VVEA séria

Pneumatická plochá rozprašovacia tryska. Polojemná atomizácia s priemerom kvapky 20 µm ~ 400 µm. Vylepšená umývacia schopnosť a vďaka tomu znížená spotreba demineralizovanej vody.

Odporúčané použitie: čistenie

EJX séria

Ejektorová tryska na miešanie roztoku, ktorá zabraňuje sedimentácii. Jednoduchá, efektívna a ľahučká. 

Odporúčané použitie: miešanie roztoku, prevencia usadenín, homogenizácia koncentrácie a pH, čistenie v kvapalinách, ponorené leptanie, pokovovanie

Benefity

  • Znížené náklady na údržbu
  • Zníženie času potrebného na údržbu
  • Menej prestojov
  • Efektívnejšie a rovnomernejšie pranie s rovnomernou distribúciou
  • Úspora nákladov znížením spotreby demineralizovanej vody (menšia spotreba vody)
  • Prevencia sedimentov častíc o 90% a vďaka tomu zníženie vád karosérie