Zvlhčovanie vzduchu v lakovniach

Lakovňa patrí k technologicky najkomplikovanejšej súčasti automobilového závodu. V jej priestoroch sú mimoriadne dôležité parametre teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu a obsah prachových častíc. Nanášanie niekoľkých vrstiev laku sa robí v bezprašnom prostredí, pri konštantnej úrovni vlhkosti. Pri príliš nízkej vlhkosti vzduchu sa tvorí zvýšené množstvo prachu a vo zvýšenej miere sa odparujú farby na vodnom základe. Odporúčaná vlhkosť počas aplikácie jednotlivých vrstiev farieb a laku je 72% relatívnej vlhkosti. Tým sa zabezpečí, že nedochádza k zbytočnému odparovaniu farieb s vodným základom. Pri dobrej kvalite lakovaného povrchu je následne potrebné menej brúsenia a leštenia.

Našim odporúčaným riešením je AKIMist® E, priemyselný rozprašovač suchej hmly.

Suchá hmla sa rozptýli do celého priestoru a rovnomerne sa vyparí do vzduchu.

Aké sú výhody tohto riešenia?
  • Stabilná vlhkosť vzduchu v priestore
  • Vďaka vzduchu nasýtenému vlhkosťou sa elektrický náboj prachu vyrovná povrchu karosérie a prach sa tak miesto priľnavosti odpudzuje z povrchu auta
  • Jednoduchá inštalácia pri ktorej sa využívajú už existujúce rozvody klimatizácie
  • Vysoký výkon a nenáročná údržba
  • Rýchlo sa dokáže prispôsobiť zmenám v usporiadaní miestnosti