Montážne procesy

Predchádzajte problémom s ESD, znížte náklady na klimatizáciu a eliminujte problémy s prachom a nainštalujte vo svojej výrobe priemyselné zvlhčovanie suchou hmlou.

Pri montážnych procesoch a výrobe SMT môžu nastať rôzne komplikácie spôsobené nesprávnou vlhkosťou vzduchu, ktorý je ovplyvnený vonkajším prostredím. Nízka vlhkosť vzduchu, obzvlášť v zime, má za následok zvýšený počet chýb. Výrobky môžu mať rôzne ESD chyby: spájkovacie defekty, poruchy elektrických obvodov alebo zlé inštalácie. 

Po analýze existujúcich podmienok výrobného podniku (veľkosť priestorov, kvalita ovzdušia, rozloženie SMT linky, atď.) Vám vieme poskytnúť vhodné riešenie, ktoré pomôže odstrániť problémy s ESD a znížiť počet defektov. Pridaním priemyselného zvlhčovacieho systému nastaveného podľa Vašich potrieb a požiadaviek sa viete zbaviť priľnavosti prachu, znížiť počet chybných inštalácií a znížiť náklady na klimatizáciu. 

Naše riešenia pomôžu zvýšiť efektivitu práce výrobcom DPS a polovodičov, EMS, výrobcom HDD zariadení a výrobcom automobilových káblových zväzkov. Našim odporúčaným riešením je AKIMist® E, priemyselný rozprašovač suchej hmly.

Aké sú výhody tohto riešenia?
  • Znížený počet defektov a zvýšenie produktivity.
  • Nižšie náklady na klimatizáciu.
  • Efektívna regulácia vlhkosti.
  • Zvýšenie kvality produkcie vďaka zníženiu inštalačných defektov a lepšej kvalite tlače spájkovaných dosiek plošných spojov.
  • Zabránite priľnavosti prachu.
  • Jednoduchá inštalácia.
  • Vysoký výkon a nenáročná údržba.
  • Systém vieme rýchlo prispôsobiť zmenám v usporiadaní miestnosti.

Prečítajte si prípadovú štúdiu, ako IKEUCHI pomohlo zabezpečiť bezpečné prostredie pre manipuláciu s elektronickými zostavami.