Montážne procesy

Predchádzanie ESD, znižovanie nákladov na klimatizáciu a eliminácia problémov s prachom. Využite priemyselné zvlhčovanie suchou hmlou. Pri montážnych procesoch a výrobe SMT môžu nastať rôzne komplikácie spôsobené nesprávnou vlhkosťou vzduchu, ktorý je ovplyvnený vonkajším prostredím. Nízka vlhkosť vzduchu, obzvlášť v zime, má za následok zvýšený počet chýb. Výrobky môžu mať rôzne ESD chyby: spájkovacie defekty, poruchy elektrických obvodov, zlé inštalácie a kvôli suchému vzduchu na nich uľpieva prach.

Po analýze existujúcich podmienok výrobného podniku (veľkosť priestorov, kvalita ovzdušia, rozloženie SMT linky, atď.) Vám vieme poskytnúť vhodné riešenie, ktoré pomôže odstrániť problémy s ESD a znížiť počet defektov. Pridaním priemyselného zvlhčovacieho systému nastaveného podľa Vašich požiadaviek sa viete zbaviť priľnavosti prachu, znížiť počet chybných inštalácií a znížiť náklady na klimatizáciu. 

Naše riešenia pomôžu zvýšiť efektivitu práce výrobcom DPS a polovodičov, EMS, výrobcom HDD zariadení a výrobcom automobilových káblových zväzkov.

Našim odporúčaným riešením je AKIMist® E, priemyselný rozprašovač suchej hmly.

Aké sú výhody tohto riešenia?
  • Znížite počet defektov a zvýšite tak Vašu produktivitu
  • Ušetríte náklady na energie vďaka nižším nákladom na klimatizáciu
  • Viete efektívne regulovať vlhkosť
  • Vďaka zníženiu inštalačných defektov a lepšej kvalite tlače spájkovaných dosiek plošných spojov zvýšite kvalitu produkcie
  • Zabránite priľnavosti prachu
  • Jednoduchá inštalácia
  • Vysoký výkon a nenáročná údržba
  • Rýchlo sa dokáže prispôsobiť zmenám v usporiadaní miestnosti

Prečítajte si prípadovú štúdiu, ako IKEUCHI pomohlo zabezpečiť bezpečné prostredie pre manipuláciu s elektronickými zostavami.