Prípadová štúdia: GPV Slovakia

 

GPV Slovakia, s.r.o.  je dcérska spoločnosť nadnárodnej spoločnosti GPV Group, ktorá bola založená v roku 1961  a dnes patrí k významným poskytovateľom služieb v oblasti výroby elektroniky, mechatroniky a káblových zväzkov. Patrí medzi TOP 10 EMS výrobcov v Európe.

Prečo mala spoločnosť záujem o riešenie zvlhčovania priestorov suchou hmlou?

Pri výrobe  elektrotechnických jednotiek, osádzaní dosiek plošných spojov, testovaní a čistení DPS, lakovaní a finálnej montáži potrebuje GPV Slovakia dodržiavať podmienky, ktoré garantujú vysokú kvalitu finálnych produktov. K tomu patrí aj stabilná relatívna vlhkosť vzduchu, vďaka ktorej sa znižuje riziko elektrostatických výbojov a prašnosť.

Pred inštaláciou systému sa vlhkosť priemerne pohybovala v rozsahu 40-50%, ale v období zimných mesiacov, resp. vykurovacej sezóny boli hodnoty vlhkosti 10-20%. Toto je veľmi nízke a nezodpovedajúce hodnotám špecifikovaným v IPC norme pre elektrotechnickú výrobu.

Riešenie

Firma Realtime Technologies SK pripravila komplexný návrh systému zvlhčovania priestorov, ktorý je šetrný k prevádzke a výrobkom a postará sa len o zvlhčenie vzduchu. Systém zahŕňa hlavice AKIMist od japonskej firmy IKEUCHI, systém pre úpravu vody vrátane reverznej osmózy a SMART systému riadenia vlhkosti. Hlavice boli inštalované v 5 zónach, ktoré sú monitorované a riadené nezávisle od seba.  

Výsledok

Aby sme neobmedzovali výrobu, inštalácia prebehla počas víkendov. Celé riešenie bolo skompletované vo februári 2021. Ako GPV Slovakia hodnotí systém zvlhčovania dnes?

„Inštalácia systému prebehla pomerne rýchlo v priebehu pár dní a celkové riešenie bolo etablované do výrobných priestorov ergonomicky a bez akéhokoľvek zásahu do existujúcej technologickej štruktúry. Inštalácia prebiehala v zimných mesiacoch, t.j. v období, kedy vlhkosť vo výrobných priestoroch bola veľmi nízka (12%) a na naše prekvapenie hneď prvé spustenie systému ukázalo rýchlu úpravu hodnôt vlhkosti na požadovanú úroveň. Dnes, dva mesiace po spustení systému do prevádzky, hodnotíme celé riešenie veľmi pozitívne. Pracuje takmer absolútne nezávisle od ľudskej činnosti, automaticky monitoruje hodnoty vlhkosti v každej z piatich zón a spúšťa zvlhčovanie, ak je to potrebné. Nijakým spôsobom neovplyvňuje pracovné prostredie operátorov. Automaticky zaznamenávané hodnoty vlhkosti nám ukázali, že počas celej doby činnosti od spustenia sa vlhkosť udržuje v nami stanovených limitoch 41-45%.“

Rastislav Ondrejka, Managing Director, GPV Slovakia

Benefity

  • Vo výrobných priestorov je dosiahnutá stabilná relatívna vlhkosť, ktorá vyhovuje štandardom IPC;
  • Stabilita vlhkosti je v rozmedzí +- 5% ( nastavená hodnota 43%);
  • Automatický režim sleduje vlhkosť vzduchu v jednotlivých zónach a podľa nastavení sa aktivuje, keď vlhkosť vzduchu klesne pod 43%;
  • Zvlhčovanie suchou hmlou pozitívne vplýva aj na zdravie zamestnancov, ktorí sú menej náchylní na respiračné ochorenia.