Prípadová štúdia: Chemosvit Folie

Chemosvit Folie s.r.o. je súčasťou skupiny Chemosvit, a.s. Pôsobí v oblasti výroby, potlače a predaja obalových materiálov. Na trhu funguje od roku 1938 a dnes patrí k najväčším spoločnostiam v tomto sektore v strednej Európe.

Prečo mala spoločnosť záujem o IKEUCHI riešenie?

Firma Chemosvit Folie s.r.o. zahŕňa polygrafickú divíziu. V rámci nej zabezpečuje hĺbkotlač, flexotlač a ofsetovú tlač. Pri týchto technologických procesoch je dôležité mať pri výrobe správnu vlhkosť vzduchu. Táto zmierňuje jednak problémy so statickou elektrinou, ale tiež znižuje chybovosť produktov. Statická elektrina je veľký problém predovšetkým v zime. Zhoršuje kvalitu produktov, spôsobuje nesprávne vyrovnávanie, zasekávanie, priľnavosť prachu a v krajných prípadoch môže spôsobiť oheň.

Riešenie

Firma Realtime Technologies SK pripravila komplexný návrh systému vhodný pre požadované kritéria. Vzhľadom na inštaláciu ofsetového stroja a vysoké požiadavky na parametre vlhkosti sme odporúčali systém AKIMist®. Systém obsahoval riešenie prostredníctvom hlavíc „AKIMist®“, reverznú osmózu, príslušné filtre a príslušenstvo k zabezpečeniu automatizácie systému.

Benefity

  • Požadovaná vlhkosť je rýchlo dosiahnutá
  • Stabilita vlhkosti je v rozmedzí +- 5%
  • Spoľahlivý automatický režim
  • Pozitívny vplyv na okolité prevádzky – lepšie pracovné prostredie

Systém splnil očakávania klienta. Zabezpečil mu stabilnú vlhkosť v prevádzke aj napriek stropu vysokému takmer 14 m. Systém využívajúci hlavice AKIMist®, ktoré rozprašujú suchú hmlu, dokáže bez akýchkoľvek problémov udržať stabilnú požadovanú vlhkosť.

Výsledok

Firma Chemosvit Folie je s riešením od IKEUCHI mimoriadne spokojná. Hovorí Jozef Bendik, Chemosvit Folie, s.r.o.: "V rámci zabezpečenia požadovanej vlhkosti prostredia sme mali v minulosti veľké problémy. Vysoký obsah minerálov v pitnej vode nám spôsoboval usádzanie vodného kameňa a následné vysoké náklady na údržbu. V roku 2016 sme inštalovali ofsetový potlačový stroj, kde dodávateľ od nás požadoval vzhľadom na zložitosť technológie zabezpečiť vlhkosť vzduchu vo výrobnej hale v rozsahu 46-54%. Na základe skúseností jednej z výrobných prevádzok, kde bol skúšobne inštalovaný zvlhčovací systém IKEUCHI, sme sa rozhodli do novej prevádzky inštalovať tento systém. Po uvedení systému do prevádzky môžem konštatovať, že systém IKEUCHI nám zabezpečil požadované parametre vlhkosti určené výrobcom technológie. Musím tiež konštatovať jeho spoľahlivosť a minimálne náklady na prevádzku a údržbu. Na základe týchto skúseností boli našou firmou objednané ešte dva takéto systémy v rámci investičných akcií inštalácie flexotlačového potlačového stroja a novej výrobnej haly rezania."