Riešenia pre sieťotlač

Pri sieťotlači je dôležitá správna manipulácia s emulziou. Keď je príliš suchá, vytvárajú sa trhliny a tenké miesta. Tlač môže byť rozmazaná alebo nesprávne zarovnaná. Rovnako ako pri iných typoch tlače, vždy je dôležité predchádzať vzniku statickej elektriny a priľnavosti prachu, ktoré vznikajú v suchom vzduchu.

Riešenie: priemyselné zvlhčovacie systémy

Nízka vlhkosť vzduchu ovplyvňuje tlačiarenské zariadenia, zvyšuje chybovosť a odstávky strojov. Úroveň statickej elektriny sa zvyšuje predovšetkým v zime,  čo vedie k horšej kvalite produktov, nesprávnemu vyrovnávaniu, zasekávaniu papiera, dvojitému podávaniu, priľnavosti prachu alebo k riziku ohňa. Pridaním bodového priemyselného zvlhčovania blízko strojového zariadenia sa dá týmto problémom predchádzať. Priemyselné zvlhčenie priestoru zníži statickú elektrinu a produkty si udržia konštantnú kvalitu počas celého roka. IKEUCHI priemyselný zvlhčovací systém rozprašuje suchú hmlu, ktorá nezmáča zariadenia.

Produkty

AKIMist®E rozprašovač suchej hmly. Suchá hmla vďaka priemeru kvapiek vody nezmáča predmety v pracovnom prostredí. Pri použití demineralizovanej vody a čistého vzduchu odpadá potreba údržby. Systém má jednoduchú inštaláciu a nízke prevádzkové náklady.

Benefity

  • Eliminuje problémy s emulziou a sieťou, ktoré spôsobuje nízka vlhkosť
  • Umožňuje bodové zvlhčenie, ktoré potrebuje menej energie
  • Prevencia nesprávneho zarovnania a tlačových defektov
  • Zvýšená produktivita
  • Nižšia miera priľnavosti prachu a iných čiastočiek
  • Úspora nákladov (nižšia chybovosť a zníženie počtu prevádzkových odstávok)
  • Celoročne konštantná úroveň vlhkosti (nastavená podľa potrieb zákazníka)
  • Možnosť zvlhčovania pri konkrétnych strojoch