Priemyselné zvlhčovanie pri rotačnej tlači

Akým problémom musíte čeliť pri rotačnej tlači? Spomaleniu výroby kvôli nesprávnemu podávaniu kotúča, zaseknutia papiera v dopravníkoch, statickej elektrine a suchému papieru.

Riešenie: priemyselné zvlhčovacie systémy

Nízka vlhkosť vzduchu ovplyvňuje tlačiarenské zariadenia, zvyšuje chybovosť a odstávky strojov. Úroveň statickej elektriny sa zvyšuje predovšetkým v zime,  čo vedie k horšej kvalite produktov, nesprávnemu vyrovnávaniu, zasekávaniu papiera, dvojitému podávaniu, priľnavosti prachu alebo k riziku ohňa. Pridaním bodového zvlhčovania blízko strojového zariadenia sa dá týmto problémom predchádzať. Priemyselné zvlhčenie priestoru zníži statickú elektrinu a zákazníci si udržia konštantnú kvalitu počas celého roka. IKEUCHI priemyselný zvlhčovací systém rozprašuje suchú hmlu, ktorá nezmáča zariadenia.

Produkty

AKIMist® E rozprašovač suchej hmly. 

Suchá hmla vďaka priemeru kvapiek vody nezmáča predmety v pracovnom prostredí. Pri použití demineralizovanej vody a čistého vzduchu odpadá potreba údržby. Systém má jednoduchú inštaláciu a nízke prevádzkové náklady.

Benefity

  • Odstávky stroja sa znížia na desatinu.
  • Vyššia rýchlosť tlače.
  • Menej zaseknutí papiera.
  • Redukcia papierového odpadu.
  • Zvýšenie presnosti skladania.
  • Zvýšenie produktivity o 10%.
  • Úspora nákladov vďaka nižšej chybovosti a zníženiu počtu prevádzkových odstávok.
  • Celoročne konštantná úroveň vlhkosti nastavená podľa Vašich potrieb.