Priemyselné zvlhčovanie pre hĺbkotlač

Pri hĺbkotlači môžu vznikať nasledovné problémy: oheň, statická elektrina, tlačové chyby, produkty nízkej kvality alebo nedokonalosti na okrajoch.

Riešenie: Priemyselné zvlhčovanie pre hĺbkotlač

Nízka vlhkosť vzduchu ovplyvňuje tlačiarenské zariadenia, zvyšuje chybovosť a odstávky strojov. Úroveň statickej elektriny sa zvyšuje predovšetkým v zime,  čo vedie k horšej kvalite produktov, nesprávnemu vyrovnávaniu, zasekávaniu papiera, dvojitému podávaniu, priľnavosti prachu alebo k riziku ohňa. Pridaním bodového priemyselného zvlhčovania blízko strojového zariadenia sa dá týmto problémom predchádzať. Priemyselné zvlhčenie priestoru zníži statickú elektrinu a produkty si udržia konštantnú kvalitu počas celého roka. IKEUCHI priemyselný zvlhčovací systém rozprašuje suchú hmlu, ktorá nepoškodí a nezmáča prístroje, zamestnancov ani prostredie.

Prečo si vybrať toto riešenie

Suchá hmla vďaka priemeru kvapiek vody nezmáča predmety v pracovnom prostredí. Pri použití demineralizovanej vody a čistého stlačeného vzduchu nie je potrebná údržba. Systém má jednoduchú inštaláciu a nízke prevádzkové náklady.

Benefity

  • Prevencia požiarov
  • Dostatočné zvlhčenie priestoru pri nízkej spotrebe energie
  • Zníženie tlačových chýb vďaka prevencii priľnavosti prachu
  • Úspora nákladov (nižšia chybovosť a zníženie počtu prevádzkových odstávok)
  • Celoročne konštantná úroveň vlhkosti (nastavená podľa Vašich potrieb)
  • Možnosť zvlhčovania pri konkrétnych strojoch