Kontrola vlhkosti pri ofsetovej tlači s podávačom

Pri ofsetovej tlači je veľmi dôležité vyvarovať sa dvojitého podávania, zlého zarovnania, zvlnenia papiera, zlého stohovania a dvojitého ofsetu.

Riešenie: priemyselné zvlhčovacie systémy

Nízka vlhkosť vzduchu ovplyvňuje tlačiarenské zariadenia, zvyšuje chybovosť a odstávky strojov. Úroveň statickej elektriny sa zvyšuje predovšetkým v zime,  čo vedie k horšej kvalite produktov, nesprávnemu vyrovnávaniu, zasekávaniu papiera, dvojitému podávaniu, priľnavosti prachu alebo k riziku ohňa. Pridaním bodového priemyselného zvlhčovania blízko strojového zariadenia sa dá týmto problémom predchádzať. Priemyselné zvlhčenie priestoru zníži statickú elektrinu a zákazníci si udržia konštantnú kvalitu počas celého roka. IKEUCHI priemyselný zvlhčovací systém rozprašuje suchú hmlu, ktorá nezmáča zariadenia.

Produkty

AKIMist® E rozprašovač suchej hmly. Suchá hmla vďaka priemeru kvapiek vody nezmáča predmety v pracovnom prostredí. Pri použití demineralizovanej vody a čistého vzduchu odpadá potreba údržby. Systém má jednoduchú inštaláciu a nízke prevádzkové náklady.

Benefity

  • Menej prestávok v rámci lisovania a nižšie percento zasekávania papiera, ktoré spôsobuje dvojité podávanie
  • Zníženie zvlnenia papiera
  • Vyššia rýchlosť práce
  • Vyššia kvalita produktu
  • Úspora nákladov (nižšia chybovosť a zníženie počtu prevádzkových odstávok)
  • Celoročne konštantná úroveň vlhkosti (nastavená podľa potrieb zákazníka)
  • Možnosť zvlhčovania pri konkrétnych strojoch