Zníženie pohybu čiastočiek v MRO hangári

Naše systémy sú ten správny partner, ktorý Vám pomôže vyriešiť problémy, ktoré vznikajú pri brúsení, natieraní a opravách.

Brúsenie:

 • Priľnavosť prachu
 • Kontaminácia vzduchom (brúsne prachové častice)
 • Náklady na údržbu

Náter:

 • Popraskanie
 • Praskliny náteru
 • Defekty spôsobené prachom
 • Doba sušenia rozpúšťadiel na báze vody
 • Kontaminácia vzduchom (výpary z náterov)

Opravy:

 • Doba opráv

Riešenie: Potlačenie prašnosti zvýši kvalitu produktov a výroby

Brúsenie a natieranie v tom istom hangáre spôsobuje viacero problémov. Náš systém pred a počas brúsenia rozprašuje do vzduchu malé kvapky vody. Tým potláča prašnosť v priestore a zároveň sa tak zvyšuje vlhkosť, vďaka ktorej sú častice prachu menej priľnavé. Máme riešenia, ktoré sa dajú upraviť podľa špecifík každého hangára, či už ide o veľkosť, prúdenie vzduchu, existujúcu vzduchotechniku alebo miestnu klímu.

Príklady produktov

Pneumatické systémy

AKIMist®E

AKIMist® E znižuje nebezpečenstvo vzniku defektov spôsobených prachom a predchádza ESD problémom. Poskytuje bodové nezmáčavé zvlhčovanie. Priemyselný zvlhčovač AKIMist® E prečisťuje vzduch, zlepšuje stálosť teploty a prispieva tak k lepšiemu pracovnému prostrediu.

BIM séria

Pneumatická tryska s tromi typmi postreku. Unikátny dizajn minimalizuje upchávanie a poskytuje dlhšiu životnosť. Vytvára jemnú rozprašovaciu hmlu s kvapkami s priemerom 100 μm alebo menej.

Hydraulické systémy

KB séria – rozprašovač v tvare dutého kužeľa na extrémne jemnú hmlu s veľmi malou kapacitou

KBN séria - rozprašovač v tvare dutého kužeľa na extrémne jemnú hmlu s veľmi malou kapacitou

Ventilátorové systémy

COOLJetter®

Priemyselný chladiaci a zvlhčovací systém pre veľké priestory rozptyľuje jemnú hmlu pomocou ventilátora. Znižuje teplotu prostredia o 2–4°C. Vhodný do veľkých budov s nepretržite otvorenými vchodmi a do priestorov, kde sú štandardné priemyselné chladiace a zvlhčovacie systémy neúčinné.

Vzduchové systémy

TAIFUJet

Zosilnené vzduchové trysky na chladenie vzduchu, fúkanie a čistenie. K dispozícii sú tri typy trysiek: ploché, dlhé ploché a okrúhle. Oproti konvenčným vzduchovým dýzam  s rovnakým objemom vzduchu sú TAIFUJet tichšie o 10 dB. Vďaka unikátnemu dizajnu poskytuje jednotný prietok vzduchu.

Benefity

 • Počas brúsenia menej prachu vo vzduchu
 • Menej výparov z farieb
 • Lepšie pracovné prostredie vďaka zvýšenej vlhkosti
 • Vyššia produktivita vďaka menšiemu počtu prestojov
 • Menej opráv
 • Prevencia priľnavosti prachu bez zmáčania prostredia
 • Vychladenie hangáru akejkoľvek veľkosti