Dýzy pre využitie v segmente železovýroby

Naše trysky sa využívajú v každom kroku výroby železa, či už ide o dopravník, elektrický odlučovač, systém úpravy spalín, koksovňu, vysokú pec alebo spracovanie odpadu.

Máme trysky, ktoré slúžia na:
  • Zníženie prašnosti
  • Chladenie výfukových plynov
  • Chladenie žiaruvzdorných materiálov
  • Absorpciu plynov
  • Chladenie spalín z vysokej pece v zberači suchého prachu
  • Redukciu tepla
  • Postrekovanie
  • Čistenie

produkty

GSIMII séria

Pneumatická rozprašovacia tryska s jemnou hmlou je ideálna na zníženie prašnosti, chladenie výfukových plynov a žiaruvzdorných materiálov.

Odporúčané použitie: V chladiacej veži na chladenie spalín, na zníženie prašnosti okolo výstupu z valcovne, aby sa predišlo kontaminácii čiastočkami, na chladenie žiaruvzdorných materiálov

TAA séria

Odolná rozprašovacia tryska s dutým kužeľom a veľkým prietokom je ideálna pre absorpciu plynu. Má stabilné rozprašovanie pri nízkom tlaku.

Odporúčané použitie: Na absorpciu plynu pri odsírení spalín a na rozprašovanie v chladiacej veži,

Benefity

  • Kontrolovaná kvalita
  • Záruka výkonu hydraulických trysiek, pokiaľ ide o kapacitu postreku a uhol postreku

Pre chladenie plynov ponúkame ďalšie riešenia a simulácie, ako napr. údaje o analýze termo-tekutín alebo rozloženie nárazu rozprašovaním po šírke a hrúbke.