Dýzy pre použitie v oceliarskej výrobe

Naše trysky viete s úspechom využiť napr. pri konvertore, elektrickej peci, stroji na plynulé liatie, zariadení na úpravu spalín a v mnohých ďalších krokoch procesu výroby ocele. 

Ponúkame priemyselné rozprašovacie dýzy pre:
  • Sekundárne chladenie na stroji na plynulé liatie
  • Chladenie žiaruvzdorných materiálov
  • Zníženie prašnosti
  • Chladenie spalín
  • Zníženie horúčavy a zápachu

produkty

DOVEA séria

Rovnomerné ploché pneumatické rozprašovanie. Dýzy poskytujú silný rozstrek pri nízkom tlaku. Sú schopné regulovať rozsah postrekovacej kapacity až 40 l / min bez zmeny uhla. Séria obsahuje viaceré typy trysiek a tak umožňuje vyrábať rôzne typy ocele. Dýzy sa operátorom ľahšie servisujú. Séria má nízke náklady na prevádzku. 

Odporúčané použitie: Pre sekundárne chladenie na stroji na plynulé liatie

VVP + AS a DDRP +AS

Hybridné hydraulické dýzy so vzduchovým spätným ventilom. Môžu byť použité ako hydraulické dýzy pri vysokých prietokoch, ale sú tiež vhodné pre nízke prietoky a dokážu optimálne regulovať prietok pri minimálnej spotrebe vzduchu. Dýzy sú schopné dodržať rovnaký náraz a uhol rozstreku.

Odporúčané použitie: Pre sekundárne chladenie na stroji na plynulé liatie

Benefity našej chladiacej technológie

Chladenie dosiek

Pri ochladzovaní horúcich dosiek je potrebná rázová sila na prerazenie vriaceho filmu. Vďaka experimentom s chladením Vám dnes vieme ponúknuť optimálne dýzy a schému ich rozloženia.

Chladenie spalín

Chladenie spalín vysokej teploty, ako sú napr. spekané výfukové plyny, vyžaduje reguláciu rozstreku a priemer kvapiek, ktoré umožnia úplné odparenie. Pri výbere vhodného riadiaceho systému a trysiek používame simuláciu CFD, aby sme zabezpečili úplne odparenie.