Maximum pre bezpečnosť zamestnancov aj divákov

Bratislava, 21. novembra 2020 - Štátne divadlo Košice v rámci protiepidemiologických opatrení robí maximum pre zabezpečenie bezpečnosti zamestnancov, ale aj divákov. K pravidelnému testovaniu zamestnancov, už zavedenému skenovaniu telesnej teploty pri vstupe do všetkých priestorov, kúpilo divadlo aj štyri mobilné dezinfekčné jednotky DryFog značky AKIMist, ktoré využíva na dezinfekciu priestorov špičkovou japonskou technológiou rozprašovania suchej hmly. 

dezinfekcia priestorov dezinfekcia priestorov suchou hmlou

dezinfekcia priestorov suchou hmlou dezinfekcia priestorov

Photo by Štátne divadlo Košice.