Kontrola vlhkosti

Nízka vlhkosť vo výrobe má za následok viacero problémov. Suchý vzduch prináša problémy so statickou elektrinou, ktorá spôsobuje defekty, priľnavosť častíc a zvyšuje riziko vznietenia. Pracovné prostredie s nízkou vlhkosťou má za následok zvýšenú chorobnosť zamestnancov, zhoršenie vlastností výrobkov, poruchy zariadení a následné odstávky.

Riešenie: úsporný kontrolný systém zvlhčovania suchou hmlou

Naše riešenie dokáže efektívne nahradiť parné zvlhčovače tradične používané vo výrobných zariadeniach a prispeje tak k zníženiu spotreby energií. Priemyselné zvlhčovacie systémy na báze rozprašovania vody na rozdiel od parných zvlhčovačov nepoužívajú vykurovací olej a na prevádzku potrebujú výrazne menej vody a vzduchu. Parné zvlhčovače generujú teplo. Na rozdiel od nich naše priemyselné zvlhčovacie systémy rozprašujú nezmáčavú suchú hmlu, ktorá ochladzuje pracovné prostredie.

Príklady produktov pre toto riešenie

AirAki®

 – Priemyselné zvlhčovacie systémy. Rozprašujú suchú hmlu s priemernou veľkosťou kvapiek 10μm a menej.

AKIMist®

- Priemyselné zvlhčovacie jednotky – priemyselný zvlhčovač suchej hmly alebo mobilná  zvlhčovacia jednotka. Priemyselný  rozprašovač na suchú hmlu, AKIMist®, je podľa IPC štandardu J-STD-001 nevyhnutný pri spájkovaní elektrických a elektronických zostáv. 

Benefity

  • Systém rieši dva problémy naraz: znižuje statickú elektrinu a zároveň náklady na energie
  • Prispieva k významným úsporám energie a nižšej spotrebe elektriny
  • Ochladzovanie a zvlhčovanie pomocou suchej hmly bez zmáčania prostredia, výrobkov alebo pracovníkov
  • Uľahčenie rýchlosti a kvality výroby pomocou kontrolovania vlhkosti a teploty

Kde všade viete využiť IKEUCHI zariadenia na kontrolu vlhkosti?