Case study

Minebea

Minebea

Po spustení výroby v novom závode spoločnosť zistila, že počas zimnej vykurovacej sezóny klesá vlhkosť vzduchu vo výrobnej hale niekedy aj pod 20%.